របៀប​ប្រើ:
- អ្នកប្រើប្រាស់​មិន​តម្រូវ​ឲ្យ​ជ្រើសរើស​នូវ​គ្រប់​អថេរ ដើម្បី​ពិនិត្យមើល​ទិន្នន័យ​នោះទេ។ អាច​ជ្រើសរើស​អថេរ​ត្រូវ​គ្នា ចំនួន២ ឬ ៣ ក្នុងពេល​ជាមួយគ្នា​បាន។ ទោះបីជា​យ៉ាងនេះ​ក្តី “សិ​ទិ្ធ​ទទួលបាន​ការជំនុំជម្រះ​ដោយ​យុត្តិធម៌” និង “សំនួរ​របស់​តារាង​សង្កេតការណ៍​សវនាការ” មិនត្រូវ​គ្នា​ទេ។
- ទិន្នន័យ​ត្រូវបាន​ជ្រើសរើស​ពី​ប្រតិទិន​ស្វ័យប្រវត្តិ ឬ​ពី​ការ​វាយ​តាម​លំដាប់ ឆ្នាំ ខែ ថ្ងៃ។ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​ផ្ទុក​នូវ​ទិន្នន័យ​ដែល​ប្រមូលបាន​ពី​ខែ សីហា ឆ្នាំ២០០៩ រហូតដល់​ពេលបច្ចុប្បន្ន។
- ព័ត៌មាន​ដែលមាន​ពណ៌​ខៀវ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការបន្ថែម​សំនួរថ្មីៗចូលទៅក្នុង​តារាង​សង្កេតការណ៍ សវនាការ​ដែល​បាន​ត្រួតពិនិត្យ​ឡើងវិញ។
ពាក្យ​គន្លឹះ:
- រយៈ​ពេលធ្វើ​របាយការណ៍​មាន​ថិរវេលា​ចំនួន៦ខែ។ របាយការណ៍​សី្ត​ពី​ការសង្កេត​ការណ៍​សវនាកា​រ ត្រូវបាន​បោះពុម្ពផ្សាយ​នៅ​ចុងខែ​នៃ​អំឡុង​ពេលធ្វើ​របាយការណ៍នីមួយ។
- តុលាការ​ចំនួន៤ ត្រូវបាន​សង្កេតការណ៍​សវនាការ គឺ​តុលាការ​ក្រុងភ្នំពេញ តុលាការ​ខេត្តកណ្តាល តុលាការខេត្ត​បន្ទាយមានជ័យ និង​តុលាការ​ខេត្តរតនគិរី។
វិធីសាស្ត្រក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យ

From (Date) To (Date)
Reporting Period Court
Charge Accused
Sentence
Fair Trial Rights
Checklist Questions (Ex: evidence)
  


A. GENERAL TRIAL INFORMATION


B. INDIVIDUAL ACCUSED INFORMATION


ANNEX I: JUVENILE ACCUSED


ANNEX II: LSHTSE TRIALអនុវត្តដោយ៖
ឧបត្ថម្ភគាំទ្រដោយ៖